Nevezési információk és Versenykiírások a 2018/2019-es Heves megyei bajnokságokhoz

2018. június. 18., 15:08   |    

Nevezési információk és Versenykiírások a 2018/2019-es Heves megyei bajnokságokhoz

Ezúton értesítem a 2018-19. évi Megyei Férfi/Női Felnőtt/Utánpótlás nagypályás labdarúgó bajnokság nevezési eljárásáról. A 2018. évtől kezdve a dokumentumokat az MLSZ mindenkori informatikai rendszerén keresztül kell benyújtani.

I.

MINDEN, A BAJNOKSÁGRA NEVEZNI KÍVÁNÓ SPORTEGYESÜLET RÉSZÉRE KÖTELEZŐ A KITÖLTÉS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS. A NEVEZES DOKUMENTÁCIÓJA AZ AKTUÁLIS HELYZETET KELL, HOGY TÜKRÖZZE.

1.        Létesítő okirat ( Alapszabály ) másolata csatolandó.

2.        Képviseletre jogosult aláírási címpéldányának másolata csatolandó.

3.        Egyesület bejegyzéséről szóló bírósági végzés másolata csatolandó.

4.        Társadalmi szervezet kivonat eredeti példánya (2018. június 1. és utáni keltezésű).

5.       Nevezési díj befizetésének megfelelő igazolása.

6.       Tagdíj befizetésének megfelelő igazolása.

7.        Csatolandó a NAV együttes adóigazolás és önkormányzat adóigazolás / eredeti példányai / 2018. április 1. és utáni keltezésű igazolása a kötelezettségek 90 napot meg nem haladásáról.

II.

MINDEN, A BAJNOKSÁGRA NEVEZNI KÍVÁNÓ SPORTVÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE KÖTELEZŐ A KITÖLTÉS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS.  A NEVEZES DOKUMENTÁC IÓJA AZ AKTUÁLIS HELYZETET KELL, HOGY TÜKRÖZZE.

1.    Hatályos Társasági szerződés másolata csatolandó.

2.    Ügyvezető aláírási címpéldányának másolata csatolandó.

3.    30 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti példánya (2018. június 1. és utáni keltezésű).

4.    Nevezési díj befizetésének megfelelő igazolása.

5.    Tagdíj befizetésének megfelelő igazolása.

6. Csatolandó a NAV adóigazolás és önkormányzat adóigazolás / eredeti példányai I 2018. április 1. és utáni keltezésű eredeti igazolása a kötelezettségek 90 napot meg nem haladásáról. / 5. melléklet /

A   nevezéshez     szükséges    dokumentumokat       a    www.ifa.mlsz.hu     oldalon    az    IFA rendszeren keresztül kell kitölteni, benyújtani.

A Versenyigazgatóság e-mailben, telefaxon, postai úton vagy papír alapon benyújtott nevezéseket, hiánypótlást nem fogad el.

A nevezési dokumentáció benyújtásának határideje:        2018. július 02. (hétfő) 12:00


Letölthető dokumentumok


Címkék:

További hírek

Bajnokság
MLSZ alap- és középfokú menedzser képzés

Értesítők, információk

Szponzorok